/* Ime programa : Projektna Naloga 2 : Pretvorba metričnih enot Ime datoteke : index.html // v tem primeru phpkoda.html Avtor : Vid Grosek O programu: Spletni obrazrc za pretvorbo dolžinskih enot. Program pretvori metrične in imperialne enote. Input: Vrednost nekakšne dolžinske enote Output: Pretvori vašo vrednost v poljubno vrednsot */ // Funkcija z switch statemntom za pretvorbo iz metra v drugo enoto function pretvoriMetre($value, $odEnote) { switch($odEnote) { case 'palcev': return $value * 0.0254; break; case 'cevelj': return $value * 0.3048; break; case 'jardov': return $value * 0.9144; break; case 'milj': return $value * 1609.344; break; case 'milimetri': return $value * 0.001; break; case 'centimetri': return $value * 0.01; break; case 'metri': return $value; break; case 'kilometri': return $value * 1000; break; default: return "Tega pa ne podpiramo."; } } // Funkcija za pretvorbo iz druge enote v meter function pretvoriIzMetrov($value, $doEnote) { switch($doEnote) { case 'palcev': return $value / 0.0254; break; case 'cevelj': return $value / 0.3048; break; case 'jardov': return $value / 0.9144; break; case 'milj': return $value / 1609.344; break; case 'milimetri': return $value / 0.001; break; case 'centimetri': return $value / 0.01; break; case 'metri': return $value; break; case 'kilometri': return $value / 1000; break; default: return "Tega pa ne podpiramo."; } } // Funkcija, ki pretvarja iz metrov v enoto ki si jo izbereš function pretvoriVse($value, $odEnote, $doEnote) { $meterValuta = pretvoriMetre($value, $odEnote); $novaValuta = pretvoriIzMetrov($meterValuta, $doEnote); return $novaValuta; } // Deklariramo in inicializiramo funkcije da jih lahko potem uporabljamo $odValute = ''; $odEnote = ''; $doEnote = ''; $doValute = ''; // Kaj se naj zgodi ko pritišneš submit // Poberi vpisan spremenljivko odValute, odEnote, doEnote in "izračunaj" if($_POST['submit']) { $odValute = $_POST['odValute']; $odEnote = $_POST['odVpisaneSt']; $doEnote = $_POST['doVpisaneSt']; $doValute = pretvoriVse($odValute, $odEnote, $doEnote); }